PROVOĐENJE ZDRAVSTVENIH AKTIVNOSTI

Provođenje zdravstvenih aktivnosti  i zdravstveno - odgojne djelatnosti koja je u domeni organizacije Crvenog križa odnositi će se prvenstveno na ostvarivanje obveza utvrđenih Zakonom o HCK, Statutom Društva Crvenog križa Varaždinske županije i to aktivnosti vezane uz:

- koordinacije u planiranju, organizaciji i provođenju akcija dobrovoljnog darivanja krvi na  području Varaždinske  županije, praćenju pokazatelja o stanju u djelatnosti DDK, aktivnostima na unapređivanju djelatnosti DDK, te provođenju aktivnosti za ostvarivanje što boljeg lokalnog statusa dobrovoljnih darivatelja krvi i motivacije za pridruživanje novih darivatelja krvi,

- kreiranje i provođenje  aktivnosti namijenjenih zdravstvenom prosvjećivanju pučanstva, posebno mladih: stjecanje znanja i vještina pružanja prve pomoći za građanstvo i školsku populaciju

- kreiranje i provođenje aktivnosti u svezi tradicionalnih akcija HCK, prevencije AIDS-a, TBC-a i ostalih plućnih bolesti, problema ovisnosti, prava djeteta i upoznavanje sa potrebama zaštite okoliša i zdravlja,

- Navedene aktivnosti ostvarivat će se u neposrednoj suradnji i koordinaciji svih razina organizacije Crvenog križa na području Varaždinske županije, koordinacijom s osnovnim i srednjim školama, Općom bolnicom Varaždin - djelatnosti za transfuziju, ostalim zdravstvenim ustanovama, ustanovama odgoja i obrazovanja, gospodarskim i društvenim čimbenicima, nadležnim službama Varaždinske županije, te Hrvatskim Crvenim križem-Nacionalnim društvom.