Hrvatski Crveni križ – društvo Crvenog križa Varaždinske županije nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016. ).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu na adresi:  https://dck-vz.hr/

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku:

  • pojedine pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana,
  • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst),
  • doc i ppt datoteke su isključivo datoteke za preuzimanje,
  • dio poveznica ne sadrže prikladne tekstualne opise.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena je 23. rujna 2020. godine temeljem samoprocjene koju je proveo Hrvatski Crveni križ – Društvo Crvenog križa Varaždinske županije

Izjava je zadnji put preispitana 23. rujna 2020. godine.  Društvo Crvenog križa Varaždinske županije će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Hrvatskom Crvenom križu –  Društvo Crvenog križa Varaždinske županije možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje Hrvatskog Crvenog križa – Društvo Crvenog križa Varaždinske županije i to:

telefonom na broj: +38542 320-411

elektroničkom poštom službeniku za informiranje: ured.dckvzd@gmail.com

poštom na adresu: Društvo Crvenog križa Varaždinske županije, Pavlinska 8,  42 000 Varaždin

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje

  • telefonom na broj: 01 4609 041
  • poštom na adresu: Jurišićeva 19, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • elektroničkom poštom: pristupacnost@pristupinfo.hr