Volontiranje podrazumijeva dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, na način predviđen Zakonom o volonterstvu, a bez postojanja uvjeta isplate novčanih nagrada ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.

DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE posebnu brigu vodi o svojim volonterima. Volonteri DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE polaze potrebne edukacije ovisno o vlastitim znanjima, vještinama i mogućnostima, kao i aktivnostima u koje se žele uključiti obzirom na vlastite afinitete i motivaciju. DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE koristi sve prikladne obrasce, vodi brigu o ažurnom  upisu volonterskih sati, izdavanju potrebnih potvrda, upoznaje volontere sa važnim dokumentima, njihovim pravima i obvezama, te organizira sve potrebne edukacije za volontere.

Svaki volonter prolazi osnovni stupanj edukacije i to:

 • Teorijski dio – Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i načela, Međunarodno humanitarno pravo, Hrvatski Crveni križ
 • Praktični dio – tečaj Prve pomoći

Volonteri željni dodatnih znanja i vještina:

 • Specijalistički stupanj – Interventni tim

Razlikujemo :

 1. dugotrajno volontiranje koje se odnosi na volontere koji su duži vremenski period, redovito i kontinuirano uključeni u aktivnosti  DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
 2. kratkotrajno volontiranje koje se odnosi na volontere koji volontiraju povremeno ili jednokratno u određenoj aktivnosti u vremenski ograničenom trajanju
 3. Korporativno volontiranje (corporate volunteering) je izraz društveno odgovornog poslovanja i podrazumijeva svako poslodavčevo poticanje zaposlenika na volontiranje u neprofitnim organizacijama. Korporativno volontiranje definirano je kao društveno odgovorno poslovanje koje izgrađuje i povezuje poduzeća, zaposlenike i zajednicu.

Ulaganje u zajednicu korporativnim volontiranjem, odnosno volontiranjem zaposlenika određene tvrtke ili organizacije u Hrvatskom Crvenom križu, osim razvoja filantropije te socijalnih i društvenih učinaka, ostvaruje se pozitivan utjecaj i zajednička vrijednost za poduzetništvo jačanjem tima, razvojem osjećaja uključenosti, pripadnosti i samoaktualizacije zaposlenika

Osim neponovljivog iskustva, tvrtke koje se uključe u programe korporativnog volontiranja Hrvatskog Crvenog križa dobit će: kratki tečaj prve pomoći, volontersku  knjižicu za svakog zaposlenika, zajedničku fotografiju,  zahvalnicu,  tekst o provedenoj aktivnosti  u godišnjaku Hrvatskog Crvenog križa i članak službenim stranicama organizacije.

Također, važni su i volonteri koji se uključuju u slučajevima kriznih situacija i katastrofa. U tom slučaju,  DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE oslanja se na svoje aktivne i educirane volontere, no daje prostor i novim volonterima koji iskazuju interes, znanja i vještine za konkretnu situaciju.

Volonter može postati :

 • punoljetna osoba,
 • maloljetna osoba s navršenih 15 godina uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika,
 • maloljetna osoba mlađa od 15 godina koja je uključena u odgojno obrazovne volonterske aktivnosti u skladu sa čl.13. Zakona o volonterstvu

 na način da se javi u Volonteri DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, na adresi PAVLINSKA 8,42000 VARAŽDIN  ili da ispuni Prijavni obrazac.

Volonterske aktivnosti i volonterski sati upisuju se u volontersku knjižicu volontera, a po završetku volontiranja svakom se volonteru izdaje Potvrda o volontiranju i Potvrda o kompetencijama u kojoj su sadržana sva znanja i vještine koje je volonter stekao prilikom provedbe pojedine volonterske aktivnosti. Sve pojedinosti međusobnih prava i obveza između volontera i  DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE uređene su sljedećim dokumentima: Zakon o volonterstvu, Pravilnik o volontiranju u Hrvatskom Crvenom križu, Etički kodeks volontera, Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa, Ugovor o volontiranju (linkovi) Pri tome se posebna zaštita pruža maloljetnim volonterima

POSTANI VOLONTER
  Spol:


  Status:

  Vještine:

  Za koji ste oblik volontiranja zainteresirani?

  Koliko vremena možete odvojiti za volonterski rad?

  Jeste li posebno zainteresirani raditi sa određenom grupom ljudi?

  Imate li vozačku dozvolu?

  Imate li vlastiti auto?

  Dostupnost volontiranja:


  Područja interesa:

  PRISTANAK:
  Podnošenjem ovog obrasca dajete suglasnost za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka u svrhu organizacije i provedbe volonterskih aktivnosti društava Hrvatskog Crvenog križa u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

  Podaci su nužni radi organizacije i provedbe volonterskih aktivnosti društva Crvenog križa. Podaci mogu biti dijeljeni s Hrvatskim Crvenim križem, drugim društvima Crvenog križa te s tijelima javne vlasti u slučaju zaprimanja zahtjeva sukladno zakonskim propisima.

  Prijava i podaci iz nje će se čuvati do roka predviđenog u članku 10., stavku 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, odnosno 11 godina.

  Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je društvo Crvenog križa koje će Vas kontaktirati radi uključivanja u volonterski rad. Ukoliko i kada zaprimimo Vaš zahtjev za pristup, ispravak ili brisanje osobnih podataka, opoziv privole, zahtjev za ograničenjem obrade vaših osobnih podataka, odnosno bilo koji sličan prigovor, odmah ćemo postupiti prema Vašem zahtjevu te Vas o istom izvijestiti. Navedena prava možete ostvariti slanjem pisanog zahtjeva na e-mail društva Crvenog križa koje će Vas uključiti u volonterski rad.