Ciljevi vježbe obuhvatili su praktičnu provjeru Plana evakuacije i spašavanja škole, provjeru spremnosti, organiziranosti i osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite općina Veliki Bukovec i Mali Bukovec te edukaciju djece o djelovanju operativnih snaga sustava civilne zaštite

U Velikom Bukovcu, u petak 10.12.2021., održana je pokazna vježba sustava civilne zaštite pod nazivom ‘Potres u školi’ u kojoj su sudjelovali i djelatnici i volonteri pripadnici interventnih timova GDCK Ludbreg i DCK Varaždinske županije. Vježba je počela nešto prije podneva oglašavanjem sirena i trajala 60 minuta a održana je na području Osnovne škole Veliki Bukovec i u središnjem dijelu naselja Veliki Bukovec.

Tema vježbe bila je evakuacija škole, spašavanje djelatnika i učenika zbog potresa i naknadnog požara nastalog u učionici u zapadnom dijelu prizemlja zgrade. Uz pretpostavku da je uslijed potresa jačine 8 stupnjeva po MCS ljestvici došlo do slabljenja pojedinih dijelova konstrukcije objekta osnovne škole, provedena je evakuacija iz objekta. Bilo je i ozljeđivanja nekoliko osoba, a nekoliko osoba je nestalo te je pokrenuta potraga u objektu. Zbog kratkog spoja na električnim instalacijama škole došlo je i do požara. Kratki je to opis vježbe koju su uspješno obavile operativne snage civilne zaštite. Sudjelovali su članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja općina Veliki Bukovec i Mali Bukovec te Hitna medicinska pomoć Varaždin, HGSS – stanica Varaždin, Policijska postaja Ludbreg, Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg, te Društvo Crvenog križa Varaždinske županije.

Volonteri i djelatnici te pripadnici interventnih timova GDCK Ludbreg i DCK Varaždinske županije bili su zaduženi za pružanje prve pomoći unesrećenima te pružanje psihosocijalne i prve psihološke pomoći akterima događaja koji su zbog iscenirane situacije „doživjeli“ traumatične i stresne trenutke kao i napadaje panike.

Psihosocijalna i psihološka prva pomoć smatraju se sve bitnijim faktorima kod pružanja pomoći nastradalima u katastrofama ili kriznim situacijama. Posebno je važna podrška neposredno nakon katastrofičnog događaja koja se odnosi na zadovoljavanje osnovnih potreba i osiguravanja osjećaja sigurnosti unesrećenih. Upravo je što hitnije osiguravanje osjećaja sigurnosti neposredno nakon traumatičnog događaja izrazito važno za kratkoročno i dugoročno mentalno zdravlje i psihološku dobrobit uključenih pojedinaca kao i zajednice u cjelini.

Vježbom je provjeren plan evakuacije i spašavanja iz škole te spremnost, organiziranost i osposobljenost operativnih snaga sustava civilne zaštite općina Mali i Veliki Bukovec.