Služba traženja jedna je od najstarijih djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa, koju je Republika Hrvatska po obvezama preuzetim ratifikacijom Ženevskih konvencija kao javnu ovlast povjerila Hrvatskom Crvenom križu. Služba traženja i tijekom narednog mandatnog razdoblja obavljati će aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza osoba razdvojenih od svojih članova obitelji te traženja osoba koje nemaju vijesti o njima zbog oružanog sukoba, drugih situacija nasilja, prirodnih nepogoda, migracija ili drugih situacija koje zahtijevaju humanitarno djelovanje.

Predviđa se kako će se najveći dio aktivnosti Službe traženja u narednom razdoblju odnositi na pružanje usluga izbjeglicama, tražiteljima azila kao i drugim kategorijama migranata razdvojenih od svojih obitelji, kao i osobama razdvojenim uslijed prirodnih katastrofa.

Služba traženja će raditi na razvijanju svoje djelatnosti u skladu sa smjernicama Strategije obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Također, planira se redovna obuka djelatnika i volontera Službe traženja; obuka za nove djelatnike i volontere, kao i obuka osoba koje su ranije bile educiranje za poslove Služe traženja

Ciljevi:

 • omogućiti građanima što brže rješavanje osobnih traženja
 • pridonijeti senzibilizaciji javnosti za pitanje međunarodnog humanitarnog prava
 • obnavljanje obiteljskih veza i uspostavljanje kontakta između razdvojenih članova obitelji (mirnodopska traženja, traženja u slučaju prirodnih katastrofa )
 • povećati broj članova/volontera osposobljenih za rad službe traženja

Aktivnosti:

 • rad s tražiteljima
 • prikupljanje, evidentiranje i obrada podataka o traženoj osobi i tražitelju
 • suradnja s nadležnim institucijama i drugim organizacijama
 • pismena evidencija, obrasci, protokoli
 • edukacija o radu Službe traženja (za djelatnike, članove i  volontere Crvenog križa) integrirana u  djelovanje u katastrofama/nesrećama, kao i za obnavljanje obiteljskih veza osoba razdvojenih uslijed migracija
 • edukacija članova gradskog interventnog tima (obavljanje poslova ST u slučaju katastrofa)

Korisnici :

 • članovi obitelji, rođaci, prijatelji
 • pripadnici dijaspore van zemlje
 • migranti, azilanti, raseljene osobe
 • institucije

Izvoditelj programa: samostalno, HCK, članovi/volonter Crvenog križa, Interventni tim DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE