Prva pomoć je tradicionalna djelatnost Hrvatskog Crvenog križa koja se provodi u cilju osposobljavanja što većeg broja građana za pružanje prve pomoći u svim situacijama ozljeda i bolesti, u svakodnevnom životu kao i u slučaju katastrofa.
Prva pomoć je skup radnji i postupaka kojima se pomaže ozlijeđenoj ili iznenada oboljeloj osobi na mjestu nesreće, prije dolaska hitne medicinske službe ili drugih kvalificiranih medicinskih djelatnika.

Ciljevi prve pomoći su:

 • spašavanje života
 • sprečavanje nastanka trajnih zdravstvenih posljedica
 • skraćivanje trajanja liječenja i oporavka.

LANAC PRVE POMOĆI UKLJUČUJE:

 1. Neodgodive mjere za spašavanje života (provjera sigurnosti pristupa mjesta nesreće, zaustavljanja krvarenja, postavljanja osobe u bočni položaj)
 2. Pozivanje pomoći (pozivanje Hitne, davanje osnovnih podataka o mjestu nesreće, ozljedama i vrsti nesreće)
 3. Pružanje prve pomoći (organizirati prijevoz do bolnice ako Hitna ne može doći, pružiti psihičku pomoć ozlijeđenoj osobi)
 4. Intervencija hitne medicinske pomoći
 5. Bolničko zbrinjavanje
 6. Tečajeve osposobljavanja kandidata za vozače iz pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i tečajeve za osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim na radu.

Prva pomoć jedna je od temeljnih djelatnosti Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te je ključna za identitet Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca diljem svijeta već više od 150 godina.

Kao nositelj doktrine prve pomoći, Hrvatski Crveni križ usklađuje svoj rad s europskim smjernicama i primjenjuje ih putem 10 standardnih oblika tečajeva prve pomoći koje provode društva Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 8. (st.7.-10.) Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010)

Hrvatski Crveni križ na temelju javnih ovlasti:

– oblikuje doktrinu prve pomoći, brine o njezinom unapređenju i usklađivanju s europskim smjernicama te primjeni u svim programima edukacije na području Republike Hrvatske

– sudjeluje u provedbi nacionalnog programa prve pomoći za građane, obavlja osposobljavanje  i obnovu znanja volontera Hrvatskog Crvenog križa i građana za pružanje prve pomoći u svakodnevnom životu, školovanju, prometnim i svim drugim nesrećama, pripadnika spasilačkih ekipa, pripadnika vatrogasnih postrojbi, policije i drugih. Organizira i provodi osposobljavanje, stručno usavršavanje i obnovu znanja instruktora, predavača i ispitivača prve pomoći i o tome vodi evidenciju

– sudjeluje u provedbi programa prve pomoći za kandidate za vozače motornih vozila i vozače, provodi osposobljavanje iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, organizira i provodi osposobljavanje , stručno usavršavanje i obnovu znanja predavača i ispitivača iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći , i o tome vodi evidenciju

– provodi osposobljavanje i obnovu znanja radnika za pružanje prve pomoći na radu

U cilju popularizacije prve pomoći provodimo/sudjelujemo u

 • organiziranju radionica upoznavanja djece i mladih s prvom pomoći u okviru Kurikuluma za međupredmetnu temu Zdravlje za OŠ I SŠ u RH (NN 10/2019)
 • provedbi promidžbenih aktivnosti popularizacije i upoznavanja građana s važnošću prve pomoći obilježavanjem Svjetskog dana prve pomoći i Tjedna Hrvatskog Crvenog križa
 • organizaciju županijskih natjecanja ekipa prve pomoći osnovnih i srednjih škola
 • vježbama zaštite i spašavanja koje organiziraju JLSU
 • Odrađujemo usluge osiguranja javnih događaja