​Zaposli–Educiraj–Pomozi (ZEP)

Zaposli – Educiraj – Pomozi (ZEP)

Kratki opis projekta:

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. Provoditelj projekta je Hrvatski Crveni križ- Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Varaždinske županije. Partneri na projektu su: HZZ Regionalni ured Varaždin, Centrar za socijalnu skrb Varaždin, općina Gornji kneginec, općina Visoko, grad Novi Marof, grad Varaždinske Toplice, općina Klenovnik, grad Ivanec, općina Maruševec, općina Sračinec, općina Breznički Hum, Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec i gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Glavni cilj projekta je zaposliti i formalno educirati žene pripadnice ranjivih skupina u svrhu njihovog osobnog osnaživanja kroz stijecanje novog radnog iskustva i dodatne edukacije čime će postati konkurentnije na tržištu rada. Od provedbe aktivnosti projekta isto tako će direktnu korist imati starije osobe i osobe u nepovoljnom socijalnom i ekonomskom položaju. Očekivani rezultati projekta su 29 žena pripadnica ranjive skupine zaposleno na rok od dvije godine i 24 žene sa novo stečenom formalnom naobrazbom te pružena potrebna pomoć u svakodnevnom funkcioniranju za 145 krajnjih korisnika.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira Europska unija (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.539.126,68 kuna.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkovitost ljudskih potencijala.

Razdoblje provedbe projekta:

Projekt će se provoditi od 06.07.2018 do 05.01.2021.

Kontakt osobe za više informacija:

Slađana Cestar – Voditelj projekta – stručni koordinator mail: ured.dckvzd@gmail.com,

tel: 098/435-795

Danijela Zoroja – Asistent voditelja projekta, mail: zazeli.zep.dckvzd@gmail.com tel: 097/6487-064

Predrag Makaj – Administrator; mail: zazeli.zep.dckvzd@gmail.com, tel: 095/8636-749

Javna nabava

Društvo Crvenog križa Varaždinske županije u sklopu provođenja projekta Zaposli – Educiraj – Pomozi (ZEP) provodi otvoreni postupak javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi (ZJN 2016) pod brojem MV-1/2018 s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 420.000,00 kn, bez PDV-a.

Predmet nabave su Sredstva za čišćenje i održavanje kućanstava krajnjih korisnika i održavanje njihove osnovne higijene.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave dostupni su na stranicama Elektoničkog oglasnika javne nabave (EOJN).

 

 

Korisni linkovi

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr