Tim za krizna stanja

Tim za krizna stanja je nastao sa ciljem da osiguramo kvalitetnu i pravovremenu intervenciju koja će spriječiti i ublažiti posljedice nasilja i autodestruktivnog ponašanja. Aktivnosti Tima uključuju:

 • terenske intervencije u kriznim situacijama,
 • besplatno savjetovanje za žrtve nasilja i osobe sklone autodestruktivnim ponašanjima.

Interventni tim Crvenog križa Varaždinske županije formiran je u lipnju 2010. godine kao odgovor na veliki broj intervencija koje je policija imala ranijih godina. Dio članova Tima odslušao je edukacije iz psihosocijalne pomoći u kriznim situacijama i za djelovanje u katastrofama, a s vremenom se tim proširuje za djelovanje u slučajevima nasilja i autodestruktivnog ponašanja.

Tim za krizna stanja je od lipnja 2013. do listopada 2019. imao preko 2200 intervencija, od toga oko 1300 vezanih uz nasilje i obiteljske krize, oko 500 vezanih uz prevenciju suicida, te oko 400 intervencija vezanih uz ostale krizne situacije. U tom razdoblju odrađeno je preko 7000 volonterskih sati u sklopu Tima. U tom periodu članovi Tima su izravno spasili preko 100 ljudskih života, uglavnom u pokušajima suicida i prevencijom nasilja. Članovi Tima aktivno su sudjelovali i u velikim krizama koje su pogodile Hrvatsku kao dio Interventnog tima Društva Crvenog križa Varaždinske županije za djelovanje u katastrofama (poplav 2014. godine, migrantska kriza 2015.-2016. godine) i tamo su pokazali visoku kompetenciju u pružanju psihosocijalne pomoći osobama pogođenim tim krizama.

Do sada je Tim za krizna stanja već dobro prepoznat u široj javnosti i korisnici se slobodno javljaju kad osjete da postoji potreba, pri čemu često ističu da se lakše jave Timu nego službenim institucijama. Stoga možemo reći da Tim ostvaruje vrijedan doprinos prevenciji nasilja i suicida te je važan čimbenik u suzbijanju patoloških pojava u društvu.

Naši ciljevi u radu sa žrtvama nasilja i autodestruktivnih ponašanja:

 • izravna prevencija nasilja i autodestruktivnih ponašanja
 • osnaživati samopouzdanje i pomagati u rješavanju problema
 • istraživati nove izvore informacija
 • potpora i edukacija žrtvama nasilja i osobama sklonim autodestruktivnim ponašanjima
 • omogućavati žrtvama nasilja da opišu proživljeno zlostavljanje i iskažu svoje osjećaje o tome
 • razvijati osjećaj povjerenja
 • pomoći žrtvama nasilja da shvate prirodu nasilnog odnosa
 • edukacija volontera za krizne intervencije u slučajevima nasilja
 • potpora drugim institucijama u prevenciji nasilja i autodestruktivnih ponašanja

Tim za krizna stanja zovi:

 • ako si izložen/a bilo kojem obliku nasilja ili zlostavljanja
 • ako imaš suicidalne ideje ili namjere
 • ako osjećaš da ti je potrebna psihološka pomoć
 • ako ozljeđuješ sam sebe ili si želiš nauditi

Mi ćemo:

 • doći k tebi i razgovarati s tobom ako si u problemu,
 • dočekati te u našem savjetovalištu utorkom i četvrtkom 17-19h, te ti pružiti sve potrebne savjete i informacije,
 • uputiti te na institucije gdje možeš dobiti adekvatnu pomoć (Obiteljski centar, grupa za potporu)
 • obavijestiti nadležne službe

Besplatno savjetovanje:

 • Adresa: Pavlinska 8, 42000 Varaždin, tel 042/302-411
 • Utorkom i čevrtkom 17-19h

 

Tim za krizna stanja Tim za krizna stanja Tim za krizna stanja Tim za krizna stanja