​Zaposli–Educiraj–Pomozi (ZEP)

Zaposli – Educiraj – Pomozi (ZEP)

Kratki opis projekta:

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. Provoditelj projekta je Hrvatski Crveni križ- Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Varaždinske županije. Partneri na projektu su: HZZ Regionalni ured Varaždin, Centrar za socijalnu skrb Varaždin, općina Gornji kneginec, općina Visoko, grad Novi Marof, grad Varaždinske Toplice, općina Klenovnik, grad Ivanec, općina Maruševec, općina Sračinec, općina Breznički Hum, Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec i gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Glavni cilj projekta je zaposliti i formalno educirati žene pripadnice ranjivih skupina u svrhu njihovog osobnog osnaživanja kroz stjecanje novog radnog iskustva i dodatne edukacije čime će postati konkurentnije na tržištu rada. Zbog toga je u ovom pozivu naglasak stavljen na zapošljavanje žena starijih od 50 godina, nezaposlenih i dugotrajno nezaposlenih, prijavljenih na HZZ-u s najviše završenom srednjoškolskom naobrazbom.

Od provedbe aktivnosti projekta isto tako će direktnu korist imati starije osobe i osobe u nepovoljnom socijalnom i ekonomskom položaju. Njima se kroz rad žena zaposlenih na projektu svakodnevno podiže kvaliteta života kroz primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u njihovim domovima, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…). Zapošljavanjem i edukacijom pripadnica ciljne skupine kroz aktivnosti Projekta isti na nacionalnom nivou doprinosi ostvarenju specifičnog cilja 9.i.1 prioritetne osi 2. Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP) Socijalna uključenost te specifičnog cilja 10.iii.2 prioritetne osi 3. OPULJP Obrazovanje i cjeloživotno učenje te osiguravanju uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu što je 1. prioritet Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH 2014-2020. Na nivou EU projekt doprinosi ostvarenu prioriteta strategije Europa 2020 te ostvarenju njezinog 5. strateškog cilja Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti na način da će im se kroz zapošljavanje ostvariti prihod koji će im poboljšati životne uvjete, a doprinjeti će i njihovoj aktivaciji u lokalnoj zajednici. Projekt doprinosi i ostvarenju strateškog cilja 1 Borba protiv rodnih stereotipa i seksizma Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe 2014-2017. jer doprinosi promicanju i širenju obrazovnih programa i metoda podučavanja u kojima nema eksplicitnih i implicitnih rodnih stereotipa.

Očekivani rezultati projekta:

  • 29 žena pripadnica ranjive skupine zaposleno na rok od dvije godine i 24 žene sa novo stečenom formalnom naobrazbom te pružena potrebna pomoć u svakodnevnom funkcioniranju za 145 krajnjih korisnika.
  • Od toga je na području grada Ivanca u projektne aktivnosti uključeno 5 gerontodomačica koje skrbe za 25 krajnjih korisnika.
  • Žene pripadnice ciljane skupine su u sklopu Projekta zaposlene na rok od dvije godine počevši od 01.10.2018 pa do 31.09.2020.
  • Osnovno prijevozno sredstvo koje koriste su bicikli kupljeni u sklopu projekta, dok za razvedenija područja neke od njih koriste osobni automobil.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira Europska unija (u HRK):

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.539.126,68 kuna.
  • Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkovitost ljudskih potencijala.

Razdoblje provedbe projekta:

  • Projekt će se provoditi od 06.07.2018 do 05.01.2021.

Kontakt osobe za više informacija:

Javna nabava

  • Društvo Crvenog križa Varaždinske županije u sklopu provođenja projekta Zaposli – Educiraj – Pomozi (ZEP) provodi otvoreni postupak javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi (ZJN 2016) pod brojem MV-1/2018 s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 420.000,00 kn, bez PDV-a. Predmet nabave su Sredstva za čišćenje i održavanje kućanstava krajnjih korisnika i održavanje njihove osnovne higijene. Svi podaci vezani za postupak javne nabave dostupni su na stranicama Elektoničkog oglasnika javne nabave (EOJN).

 

Korisni linkovi: