Područna škola Druškovec bila je domaćin preventivne manifestacije pod nazivom Program prometne kulture za najmlađe koja se provodi u organizaciji Udruge Preventivni program o sigurnosti u cestovnom prometu u suradnji s tvrtkom Jumicar Hrvatska i partnerima: PU Varaždinska, PP Ivanec, DVD Maruševec, DCK – Varaždinske županije i osnovnim školama: Gustav Krklec Maruševec i Metel Ožegović, Radovan. Nakon vatrogasaca, djeca su imala priliku da nauče i osnove prve pomoći u radionici DCK Varaždinske županije.