[POMOĆ STARIJIMA] I u 2019. godini nastavljamo s provođenjem programa pomoći starijim osobama kojeg Grad Lepoglava realizira u suradnji s Društvo Crvenog križa Varaždinske županije, a s kojim smo potpisali novi ugovor. Radi se o kontinuiranom višegodišnjem programu kojim Grad u sklopu svoje proaktivne socijalne politike osigurava gerontodomaćicu koja brine o pedesetak naših starijih i potrebitih građana. Nažalost, potreba za ovakvim oblikom pomoći u današnje vrijeme iskrivljenih društvenih vrijednosti sve je izraženija pa će naša Alica trebati pomoć, odnosno moramo angažirati i osigurati još ovakvih predanih ljudi da se kvaliteta života naših starijih sugrađana zaista poveća. Naravno, taj oblik pomoći mora biti kontinuiran i neovisan o drugim izvorima financiranja koji kad-tad ‘presuše’. Grad Lepoglava upravo kroz svoj višegodišnji kontinuitet baš pokazuje tu prijeko potrebnu socijalnu komponentu svog razvoja i osigurava održivost skrbi za svoje seniore.