Sljedeći tjedan će 29 gerontodomaćica u sklopu EU projekta „Zaposli – Educiraj – Pomozi“ početi skrbiti o 145 osoba starijih od 65 godina  i ostalima koji se iz nekog razloga ne mogu adekvatno brinuti o sebi. Korisnici žive na području općina Breznički Hum, Gornji Kneginec, Klenovnik, Maruševec, Sračinec i Visoko, te gradova Ivanec, Novi Marof i Varaždinske Toplice.
Istaknuto je to na početnoj konferenciji projekta „Zaposli – Educiraj – Pomozi“ – ZEP održanoj 27. rujna, u Županijskoj palači u Varaždinu. Projekt u sklopu programa „Zaželi“ provodi Društvo Crvenog križa Varaždinske županije s partnerima, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – regionalni ured Varaždin, Centrom za socijalnu skrb Varaždin, Gradskim društvom Crvenog križa Ivanec i Gradskim društvom Crvenog križa Novi Marof, gradovima Ivanec, Novi Marof i Varaždinske Toplice, te općinama Breznički Hum, Gornji Kneginec, Klenovnik, Maruševec, Sračinec i Visoko.
Ukupna vrijednost projekta je 4.539.126,68 kuna, a sufinancira se iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ te će se provoditi 30 mjeseci. Zaposleno će biti 29 gerontodomaćica s naglaskom na starije od 50 godine te voditelj projekta, asistent voditelja projekta i  administrator.
Provođenje projekta počinje na simboličan datum, 1. listopada, na Međunarodni dan starijih osoba
Cilj projekta „Zaposli – Educiraj – Pomozi“ je zapošljavanjem i formalnom edukacijom teže zapošljivih žena iz Varaždinske županije, pripadnica ranijivih skupina s nižom razinom obrazovanja, osnažiti i unaprijediti njihov radni potencijal, a samim time povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada. Izravnu korist imat će i 145 starijih osoba, kao i osobe u nepovoljnom položaju kojima će biti pružena pomoć u svakodnevnom životu, čime im se žele omogućiti što bolji uvjeti za život. Zahvaljujući projektu, 24 žene će steći jedan od oblika formalne naobrazbe.
Dodajmo da Društvo Crvenog križa Varaždinske županije već 16 godina provodi i program „Pomoć u kući za starije“ u koji je uključeno 300-tinjak korisnika, a koji financira Varaždinska županija, grad Lepoglava i općine Sračinec i Breznički Hum.