Jedna od tri žene tijekom života doživi neku vrstu fizičkog i/ili seksualnog nasilja,
većinom od svog intimnog partnera ili nekog njemu bliskog. Pandemija bolesti
COVID-19 uzrokovala je povećanje ovih oblika nasilja prema ženama i djevojčicama
koje se posebno očitovalo kroz nasilje u obitelji.

#orangethered #HCK