Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014. -2020., Zaželi – Program zapošljavanja žena „Zaposli-Osnaži-Pomozi, ZOP“, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0269, Društvo Crvenog križa Varaždinske županije raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, radno mjesto VODITELJ/ICA  PROJEKTA (ZAŽELI, FAZA 3) u sklopu projekta „Zaposli-Osnaži-Pomozi, ZOP“,  

 DCK Varaždinske županije zapošljava – VODITELJ/ICA  PROJEKTA (ZAŽELI, FAZA 3) u sklopu projekta „Zaposli-Osnaži-Pomozi, ZOP“ 1 izvršitelj/ica.

Radno mjesto: VODITELJ/ICA  PROJEKTA (ZAŽELI, FAZA 3)

Mjesto rada: VARAŽDIN, VARAŽDINSKA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: u cijelosti

Natječaj vrijedi od: 08.11.2022.

Natječaj vrijedi do: 16.11.2022.

Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu i rad na terenu

 

Posloprimac

Razina obrazovanja: Srednja stručna sprema

Radno iskustvo: 2 godinu na odgovarajućim poslovima

Ostale informacije:

OGLAS
ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME
VODITELJ/ICA   na projektu „Zaposli-Osnaži-Pomozi, ZOP“

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 8 mjeseci ili do završetka projekta, na puno radno vrijeme

Opis poslova:

-organizacijska, funkcionalna i tehnička provedba projekta

-izvještavanje i komunikacija s partnerima

-promocija projekta u medijima

-osiguravanje strateškog fokusa projekta i ciljeva

-sastavljanje narativnih i financijskih izvještaja

-praćenje projekta i sudjelovanje u svim fazama provedbe

-praćenje financijskih transakcija

-ostale poslove potrebne za uspješnu provedbu projekta

Opći uvjeti:
– punoljetnost
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Posebni uvjeti:

– SSS – srednja stručna sprema
– poznavanje rada na računalu (MS Office)
– položen vozački ispit B kategorije

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
– preslika diplome
– preslika vozačke dozvole
– potvrda HZMO-a o podacima evidentiranim u evidencijama HZMO-a
– preslika uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od šest mjeseci)

– uvjerenje o usavršavanju za provođenje i izradu projekata

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati prijavom na natječaj izričito su suglasni da Društvo Crvenog križa Varaždinske županije, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Društvo Crvenog križa Varaždinske županije s osobnim podacima postupati će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehnika sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja. Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Varaždinske županije kao Voditelj obrade osobnih podataka jamči da će se navedeni podaci evidentirati i zaštiti u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Općom uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka.

Postupak provedbe Oglasa obuhvaća obveznu provjeru znanja  koja će se provesti putem intervjua s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.
Ako kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.
Rezultati i obavijest kandidata: Nakon provedenog testiranja i intervjua komisija utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na kroz testni intervjuu. Po raspisanom Natječaju ne mora se izvršiti izbor, te se donosi odluka o poništenju natječaja. Kandidati će o rezultatima Natječaja biti obaviješteni u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave se dostavljaju poštom ili osobnom dostavom u DCK Varaždinske županije na adresu Pavlinska ulica 8, 42000 Varaždin, radnim danom od 7 do 15 sati ili na e-mail adresu ured.dckvzd@gmail.com Nepotpune i nepravovremene prijave na oglas neće se razmatrati.

Poslodavac

Poslodavac: Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Varaždinske županije

Kontakt: pisana zamolba: Pavlinska ulica 8, 42000 Varaždin

TEL: 042 320 411