O nama

O društvu crvenog križa Varaždinske županije:
Hrvatski Crveni križ, Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Varaždinske županije je Zajednica Udruga općinskih i gradskih društava Crvenog križa na području Varaždinske županije, koja djeluje na osnovi misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Hrvatski Crveni križ, Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Varaždinske županije uživa posebnu zaštitu i skrb Varaždinske županije, a kao Zajednica udruga udružuje se u Savez udruga Hrvatski Crveni križ koji uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske. Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Varaždinske županije nosi naziv: “Hrvatski Crveni križ, Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Varaždinske županije”. Skraćeni naziv glasi: Društvo Crvenog križa Varaždinske županije.

Sjedište Društva Crvenog križa Varaždinske županije je u Varaždinu, ulica Pavlinska 8. Društvo Crvenog križa Varaždinske županije je neprofitna pravna osoba.

Kontakt podaci:
Adresa: Pavlinska 8, Varaždin
Tel: 042/320-411, 042/302-411
Fax: 042/302-410
E-mail: ured.dckvzd@gmail.com