#OrangeTheRed: Borba protiv nasilja nad ženama i djevojčicama

#OrangeTheRed: Borba protiv nasilja nad ženama i djevojčicama

Ujedinjeni narodi uvrstili su ravnopravnost spolova i osnaživanje žena i djevojčica u svoje Ciljeve održivog razvoja, a Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao najveća humanitarna organizacija, također već duže vrijeme radi na ostvarivanju ovih...
#OrangeTheRed: Borba protiv nasilja nad ženama i djevojčicama

#OrangeTheRed: Borba protiv nasilja nad ženama i djevojčicama

Jedna od tri žene tijekom života doživi neku vrstu fizičkog i/ili seksualnog nasilja, većinom od svog intimnog partnera ili nekog njemu bliskog. Pandemija bolesti COVID-19 uzrokovala je povećanje ovih oblika nasilja prema ženama i djevojčicama koje se posebno...
#OrangeTheRed: Borba protiv nasilja nad ženama i djevojčicama

#OrangeTheRed: Borba protiv nasilja nad ženama i djevojčicama

Priključujemo se inicijativi Europske mreže mladih i mladih Španjolskog Crvenog križa, #orangethered koja će trajati do 28. studenog 2021. godine. Inicijativa za cilj ima borbu protiv nasilja nad ženama i djevojčicama povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad...