Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014. -2020., Zaželi – Program zapošljavanja žena „Zaposli – Educiraj – Pomozi, ZEP“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0156, Hrvatski Crveni križ Zajednica Udruga Društvo Crvenog križa Varaždinske županije, raspisuje:

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta

“Zaposli – Educiraj – Pomozi, ZEP

 Radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju – GER

Uvjeti: Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, prednost imaju osobe sa područja provedbe projekta s naglaskom na žene starije od 50 godina.

Opis poslova:

 • pomoć u kupovini i dostavi namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora korisnika,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni,
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške korisniku kroz razgovore i druženje te
 • uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Podrazumijeva rad na terenu. Sredstvo prijevoza je bicikl.

Broj traženih radnica: sveukupno 29 osoba, a od toga:

 • Grad Ivanec: 4 žene
 • Grad Novi Marof: 5 žena
 • Grad Varaždinske Toplice: 1 žena
 • Općina Gornji Kneginec: 3 žene
 • Općina Visoko: 2 žene
 • Općina Klenovnik: 2 žene
 • Općina Maruševec: 3 žene
 • Općina Sračinec: 5 žena
 • Općina Breznički Hum: 4 žene

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme, sa 3 mjeseca probnog roka

Plaća: u iznosu minimalne plaće u Republici Hrvatskoj

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: područje gradova Ivanec, Novi Marof i Varaždinske Toplice te općina Gornji Kneginec, Visoko, Klenovnik, Maruševec, Sračinec i Breznički Hum

Naknada za prijevoz: Bez naknade

Raspored radnog vremena: Prijepodne

Način prijave: Prijave se dostavljaju isključivo poštom, na adresu Društva Crvenog križa Varaždinske županije, Pavlinska 8, 42 000 Varaždin.

Kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom

Nepotpune i nepravovremene prijave na oglas neće se razmatrati.

Rok za prijavu: Rok za podnošenje prijava 11. rujna 2018. godine (poštanski žig na pošiljci sa datumom najkasnije 11.09.2018.).

Prijavi na oglas je potrebno priložiti:

 1. Životopis,
 2. Presliku osobne iskaznice,
 3. Presliku dokaza o stručnoj spremi
 4. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u evidenciji nezaposlenih izdanu nakon datuma objave natječaja,
 5. Obrazac prijave za natječaj, potpisan.

Obrazac prijave može se preuzeti u uredu Društva Crvenog križa Varaždinske županije, Pavlinska 8, Varaždin, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati te u uredima gradova Ivanec, Novi Marof, Varaždinske Toplice i općina Gornji Kneginec, Visoko, Klenovnik, Maruševec, Sračinec i Breznički Hum.

O rezultatima oglasa kandidatkinje će biti obaviještene u roku od 8 dana od isteka roka za prijavu.

Za više informacija o oglasu obratite se na:

098/435-795 (Slađana Cestar)- voditeljica Projekta

095/8636-749 (Predrag Makaj)- administrator

097/6487-064 (Danijela Zoroja)- asistent voditelja Projekta