HRVATSKI CRVENI KRIŽ ZAJEDNICA UDRUGA DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE izradio je nacrt novog Statuta udruge te otvara javnu raspravu o nacrtu Statuta u kojoj je moguće sudjelovati. Zainteresirana javnost svoje će komentare na Nacrt moći dostavljati elektroničkim putem na adresu e-pošte:ured.dckvzd@gmail.com, i to u roku od 2 dana od datuma objave Nacrta.

Statut