MLADI HCK / PROGRAMI

Programi za mlade Crvenog križa odnose se na provedbu projekta „Odgoj za humanost“. Projekt se temelji na usvajanju znanja i vještina koje doprinose razumijevanju humanosti i humanog djelovanja, važnosti pomaganja drugima i očuvanja vlastite dobrobiti, upoznavanju s pravima i obvezama, prihvaćanju različitosti i međusobnom uvažavanju, promicanju dobrovoljnog rada i angažmana za opće dobro u lokalnoj zajednici, te razvoju solidarnosti, tolerancije i voluntarizma. Prilikom provedbe programa, posebna je pažnja usmjerena na razvoj socijalne svijesti u mladih, osobito tolerancije prema drugima i odgovornosti za sebe i svoju lokalnu zajednicu.

Programi se kontinuirano provode u dječjim vrtićima, nižim i višim razredima osnovnih škola, srednjoj školi, , te sa djecom i mladima lokalne zajednice. Programi se također realiziraju i u radu s našim volonterima putem predviđenih programa edukacije volontera. 

Tematske cjeline programa su sljedeće: Prva pomoć, Učimo o Crvenom križu, Prava čovjeka i djece, Volim druge, Prevencija ovisnosti i Prevencija trgovanja ljudima. Svi navedeni programi provode se putem kreativnih i edukativnih radionica koje su se kroz višegodišnje iskustvo pokazale vrlo korisne i učinkovite.

Što mlade osobe mogu raditi u Crvenom križu?

Zaštita i unapređenje zdravlja:

 • zdravstveno prosvjećivanje
 • prevencija AIDS-a, TBC-a, ovisnosti
 • prva pomoć
 • poticanje za dobrovoljno darivanje krvi

Pomoć zajednici:

 • akcije solidarnosti
 • sabirne akcije
 • dobrosusjedska pomoć
 • zaštita okoliša

Razvijanje prijateljstva:

 • dopisivanje
 • posjećivanje, susreti

Širenje znanja:

 • povijesti, idejama i načelima Crvenog križa
 • širenje znanja o Ženevskim konvencijama i Međunarodnom humanitarnom pravu

 

TKO MOŽE BITI ČLAN KLUBA MLADIH?

 • Članovi KLUBA mogu biti:
 • – mladi u dobi od 12 do 26 godina
 • – mladi koji stanuju u široj okolici Ivanca 
 • – mladi različitog spola, obrazovanja, vjere, nacionalne pripadnosti, socioekonomskog statusa
 • – mladi koji žele dio svog slobodnog vremena posvetiti konstruktivnim aktivnostima
 • – mladi koji prihvaćaju i promiču načela rada organizacije Crvenog križa
 • – mladi koji imaju želju za druženjem, pomaganjem, učenjem novih znanja i vještina, volontiranjem… 
 • SADRŽAJ AKTIVNOSTI KLUBA MLADIH
 • Unutar KLUBA mladi će se baviti aktivnostima koje su sadržajno usko povezane sa djelatnošću humanitarne organizacije Crvenog križa, ali i onima koje su šire od okvira djelatnosti Crvenog križa, a bliske dobi mladih adolescenata. 
 • Važno je napomenuti kako se sve aktivnosti u kojima mladi sudjeluju unutar KLUBA, bilježe u volontersku knjižicu članova, budući da se članovi KLUBA vode u evidenciji naših mladih volontera. Obzirom na to, po izlasku iz KLUBA članovi imaju pravo na pripadajuće Potvrde (Potvrda o kompetencijama, odnosno Potvrda o volontiranju), a na njih se odnose sva pripadajuća prava i obveze koje proizlaze iz Zakona o volonterstvu, Pravilnika o volontiranju u Hrvatskom Crvenom križu, Etičkog kodeksa volontera i Etičkog kodeksa Hrvatskog Crvenog križa.  
 • NAČIN RADA KLUBA MLADIH
 • U KLUBU MLADIH aktivnosti će se realizirati putem edukativnih radionica, kreativnih radionica, predavanja, edukacija, tečajeva, prezentacija, organizacije javnih tribina, promocije vlastitih radova na štandovima u gradu, podjele letaka i brošura, organiziranja humanitarnih akcija, terenskog rada, uređenja okoliša i td.
 • Prilikom radionica koristiti će se različite tehnike i metode rada kao što su rad u malim grupama, grupna diskusija, oluja ideja, igranje igara, korištenje elemenata psihodrame, ispunjavanje radnih listića, igre asocijacija, upotreba društvenih igara itd.