Pripadajuća Gradska društva Crvenog križa Varaždinske županije:

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin


Stanka Vraza 8, Varaždin
Tel: 042 / 214 - 496
E-mail: ck-varazdin@vz.t-com.hr

Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg


Vinogradska 1, Ludbreg
Tel: 042 / 819 - 522
E- mail: gdck crvenikriz.ludbreg@gmail.com

Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof


Kralja Tomislava 16, Novi Marof
Tel: 042 / 611 – 400
E-mail : crveni.kriz-novi.marof@vz.t-com.hr

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec


Đure Arnolda 11, Ivanec
Tel: 042 / 781 – 534
E-mail: info@crveni-kriz-ivanec.hr