Naziv projekta:

Zaposli – Educiraj – Pomozi II (ZEP II)

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

 

Provoditelj projekta: Hrvatski Crveni križ- Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Varaždinske županije.

 

Partneri na projektu su: HZZ Regionalni ured Varaždin, Centrar za socijalnu skrb Varaždin, općina Gornji Kneginec, općina Visoko, grad Novi Marof, grad Varaždinske Toplice, općina Klenovnik, grad Ivanec, općina Maruševec, općina Sračinec, općina Breznički Hum,općina Breznica.

Projekt se provodio na području Varaždinske županije.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

 

Opći cilj Poziva: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

 

Specifični cilj Poziva: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

 

Cilj projekta ZEP II, ZAPOSLI – EDUCIRAJ – POMOZI II je zapošljavanjem na 12 mjeseci i formalnim educiranjem osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s najviše srednjoškolskom razinom obrazovanja u Varaždinskoj županiji što će podići njihovu konkurentnost na tržištu rada, pridonijeti smanjenju njihove nezaposlenosti a time i rizika od siromaštva, te ujedno utjecati na njihovu veću socijalnu uključenost te povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

  

Ciljana skupina Poziva:

 

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem  koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici.

Od provedbe aktivnosti projekta također direktnu korist imaju starije i nemoćne osobe. Njima se kroz rad žena zaposlenih na projektu svakodnevno podiže kvaliteta života kroz primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u njihovim domovima, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…).

Zapošljavanjem i edukacijom pripadnica ciljne skupine projekt je na nacionalnom nivou doprinio ostvarenju specifičnog cilja 9.i.1 prioritetne osi 2. OPULJP Socijalna uključenost te specifičnog cilja 10.iii.2 prioritetne osi 3. OPULJP Obrazovanje i cjeloživotno učenje te osiguravanju

uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu što je 1. prioritet Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH 2014-2020.

Na nivou EU projekt je doprinio ostvarenju prioriteta strategije Europa 2020 te ostvarenju njezinog 5. strateškog cilja Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti na način da je kroz zapošljavanje osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal te su ostvarile prihod koji im je poboljšao životne uvjete, a doprinio je i njihovoj aktivaciji u lokalnoj zajednici.

U vezi sa Strateškim djelovanjem za ravnopravnost spolova 2016-2019 projekt je doprinio navedenim prioritetnim područjima od kojih najviše jednakoj ekonomskoj neovisnosti žena i muškaraca te dostojanstvu i integritetu žena i iskorjevanju rodno uvjetovanog nasilja.

 

Rezultati projekta su 31 žena pripadnica ranjive skupine zaposlena na rok od jedne godine i 26 žena sa novostečenom formalnom naobrazbom te pružena potrebna pomoć u svakodnevnom funkcioniranju za 186 krajnjih korisnika.

 

Za vrijeme trajanja aktivnosti Elementa 1 koji uključuje zapošljavanje pripadnica ciljanih skupina ukupno je na rok od godinu dana (01.05.2021. – 30.04.2022.) zaposlena 31 žena te je pružena pomoć u svakodnevnom životu za 215 krajnjih korisnika koji uključuju osobe starije od 65 godina i osobe koje se iz nekog razloga ne mogu samostalno brinuti o sebi.

Aktivnosti Elementa 1. još su sadržavale s ciljem osiguravanja sredstava za rad gerontodomaćicama mjesečno dijeljene paketa sredstava za čišćenje i održavanje osnovne higijene krajnjih korisnika nabavljenih iz proračuna projekta. Tako je svakog mjeseca podijeljeno 186 paketa neophodnih potrepština za učinkovito provođenje pomoći u kući.

Za vrijeme trajanja zaposlenja na projektu 24 žene zaposlene na projektu završile su formalni tečaj za Operatera/ku na računalu u trajanju od 120 sati u sklopu Pučkog otvorenog Učilišta Varaždin. Ova aktivnost i naobrazba pridonijela je informatičkom opismenjavanju pripadnica ciljanih skupina što doprinosi povećanju njihove konkurentnosti na tržištu rada i olakšava život u današnje doba ubrzanog napretka tehnologije što utječe na svakodnevan život svih nas.

 

Predviđeni broj zaposlenih žena pripadnica ciljanih skupina i krajnjih korisnika po gradovima i općinama:

 

Područje grada Ivanca: 4 gerontodomaćice i 24 krajnja korisnika

Područje grada Novi Marof: 5 gerontodomaćica i 30 krajnjih korisnika

Općina Kneginec Gornji: 3 gerontodomaćice i 18 krajnja korisnika

Područje grada Varaždinske Toplice: 1 gerontodomaćica i 6 krajnjih korisnika

Općina Visoko: 2 gerontodomaćice i 12 krajnjih korisnika

Općina Breznički Hum: 4 gerontodomaćice i 24 krajnja korisnika

Općina Breznica: 2 gerontodomaćice i 12 krajnjih korisnika

Općina Sračinec: 6 gerontodomaćica i 36 krajnjih korisnika

Općina Maruševec: 3 gerontodomaćice i 18 krajnjih korisnika

Općina Klenovnik: 1 gerontodomaćica i 6 krajnjih korisnika

 

Osnovno prijevozno sredstvo koje su koristile bili su bicikli kupljeni u sklopu projekta „Zaposli-Educiraj- Pomozi“ Faza 1, dok su za razvedenija područja neke od njih koristile osobni automobil.

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira Europska unija (u HRK):

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.840.180,00 kuna.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda(ESF).

 

Razdoblje provedbe projekta:

 

Projekt će se provoditi od 24.02.2021. do 24.06.2022.