Uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći uređeni su Zakonom o humanitarnoj pomoći (NN 102/15)

DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći STALNI JE PRIKUPLJAČ humanitarne pomoći sa rješenjem izdanim od Ureda državne uprave Varaždinske županije kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Humanitarna pomoć koju prikuplja i pruža DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE su materijalna i financijska dobra i obavljanje humanitarnih aktivnosti u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i velikih nesreća te žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, kao i prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu podmirivanja potreba socijalno-osjetljivih skupina, a u svrhu osiguravanja:

  • zaštite života
  • zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja
  • hrane i odjeće
  • stanovanja
  • uvjeta školovanja
  • pomoć u obnovi, izgradnji i opremanju stambenih, javnih i drugih objekata
  • prijevoza pomoći i njezine dostupnosti
  • pomoći za umanjivanje posljedica nesreća, velikih nesreća i katastrofa na imovini fizičkih osoba te
  • ublažavanja ili sprečavanja mogućih uzroka socijalne isključenosti

Korisnik je fizička osoba u potrebu za koju je organizirano prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, odnosno neprofitna pravna osoba ako je prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći organizirano za krajnje korisnike neprofitne pravne osobe.

Humanitarna pomoć može se prikupljati i pružati u obliku stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći te organiziranjem humanitarnih akcija.

U obavljanju ove djelatnosti DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE surađuje s tijelima državne uprave i tijelima jedinica lokalne samouprave, zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi i drugim pravnim i fizičkim osobama.