GDCK

Pripadajuća Gradska društva Crvenog križa Varaždinske županije:

1. Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin

Stanka Vraza 8, Varaždin Tel: 042/ 214-496 Fax: 042/213-813

E- mail: drustvo-crvenog-kriza@vz.ht.hr

2. Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg

Vinogradska 1, Ludbreg Tel: 042/819-522

E- mail: crveni-kriz@vz.ht.hr

3. Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof

Kralja Tomislava 16, Novi Marof Tel: 042/ 611 – 400

Fax: 042/ 611 – 401

4. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec

Đure Arnolda 11, Ivanec, Tel/ fax: 042/ 781 – 534

E- mail: crveni-kriz-ivanec@vz.ht.hr