Drustvo Crvenog križa Varaždinske županije organiziralo je u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem završnu edukaciju Županijskog interventnog tima koji djeluje u slučaju katastrofa i velikih nesreća. Edukacija je održana 15. 16. I 17.rujna sastojala se od teorijskog i praktičnog dijela koji je održan na vanjskom terenu kod Drave.
Članovi Županijskog interventnog tima su usvojili znanje iz nekoliko područja djelovanja: procjene situacije,komunikacije ,organizacije smještaja i podizanja naselja te sigurnosti i samozaštite na terenu. Na kraju uspješno provedene edukacije svi članovi će primit potvrde Hrvatskog Crvenog križa o osposobljenosti za djelovanje u slučaju katastrofa.