S obzirom na novonastalu situaciju u vezi pandemije virusa Covid-19 uveli smo telefonske linije za psihosocijalnu pomoć osobama u karanteni odnosno samoizolaciji. Trenutno dostupni brojevi su: 091/564 6361 i 091/935 2424.

Također je dostupan broj za obilazak starijih i nemoćnih osoba te osoba u samoizolaciji za nabavku nužnih potrepština (higijena, hrana, lijekovi). Broj telefona je: 091/972 3042,